บริการส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์

Showing 1–20 of 39 results

 • แบตเตอรี่ 3K 12N24-3

  แบตเตอรี่ 3K 12N24-3

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 12N24-3

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 12N24-3
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 26
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 185
  กว้าง 125
  สูง 174
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K 12N24-4

  แบตเตอรี่ 3K 12N24-4

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 12N24-4

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 12N24-4
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 26
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 185
  กว้าง 125
  สูง 174
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K N 50Z

  แบตเตอรี่ 3K N 50Z

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N 50Z

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น N 50Z
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 60
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 256
  กว้าง 170
  สูง 224
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K N 50ZL

  แบตเตอรี่ 3K N 50ZL

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N 50ZL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น N 50ZL
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 60
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 256
  กว้าง 170
  สูง 224
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40

  แบตเตอรี่ 3K NS 40

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 9
  แอมป์ 32
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40L

  แบตเตอรี่ 3K NS 40L

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40L
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 9
  แอมป์ 32
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40Z

  แบตเตอรี่ 3K NS 40Z

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40Z

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40Z
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 35
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

  แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40ZL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40ZL
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 35
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  แบตเตอรี่ 3K NS 60

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 60

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 60
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 13
  แอมป์ 45
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 236
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 60L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 60L
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 13
  แอมป์ 45
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 236
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  Call for Price

  3K Battery 105D31L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 710
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN100

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN100

  Call for Price

  3K Battery DIN100

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  100 แอมป์ (Ah)
  – CCA 650
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 37.9 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65R

  Call for Price

  3K Battery DIN65R

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)

  –  65 แอมป์ (Ah)

  – CCA 310

  – RC N/A

  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น

  – ขนาด (WLH) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.

  – ใช้กับเครื่องยนต์  สำหรับรถยุโรป

  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN75

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN75

  Call for Price

  3K Battery DIN75

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 420
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 27.6 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  Call for Price

  3K Battery N50ZL
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  60 แอมป์ (Ah)
  – CCA 348
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZR

  Call for Price

  3K Battery N50ZR (แบตเตอรี่ 3K )
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  60 แอมป์ (Ah)
  – CCA 348
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  Call for Price

  3K Battery N70L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 389
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • mp-gs-n40zl

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS 40ZL

  Call for Price

  3K Battery NS40ZL

   

  ชนิด  แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)

  –  35 แอมป์ (Ah)

  – CCA  274

  – RC  N/A

  – แผ่น/ช่อง  11 แผ่น

  – ขนาด (WLH)  12.7 x 19.5 x 22.7 ซม.

  – ใช้กับเครื่องยนต์  1,300 ถึง 1,500 ซีซี.

  รับประกัน  12 เดือน ในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  Call for Price

  3K Battery NS100R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  – 75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 447
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  Call for Price

  3K Battery NS120L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 622
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 17 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี – 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View