บริการจัดส่งด้วยรถยนต์ของบริษัท

Showing 1–20 of 30 results

 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31R

  Call for Price

  3K Battery 105D31R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 710
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 1-3K 145L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 145L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  145L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 660
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 1-3K 145L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 145R Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  145R Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 660
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 5-3K 155L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 155L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  155L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 5-3K 155L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 155R Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  155R Active Hybrid

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 4-3K 40B19L MF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 40B19L MF

  Call for Price

  3K Battery  40B19L MF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  38 แอมป์ (Ah)
  – CCA 274
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 9 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 12.7 x 19.5 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3-3K 46B24R Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 46B24L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  46B24L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  50 แอมป์ (Ah)
  – CCA 400
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3-3K 46B24R Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 46B24R Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery 46B24R Active Hybrid
  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  50 แอมป์ (Ah)
  – CCA 400
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 2-3K 80D26R Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 80D26L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  80D26L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 600
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 2-3K 80D26R Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 80D26R Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  80D26R Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 600
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  Call for Price

  3K Battery DIN65L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 310
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70R

  Call for Price

  3K Battery N70R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 389
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง  13 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน  12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100L

  Call for Price

  3K Battery NS100L

  – ชนิด 3K Battery แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 447
  – RC  N/A
  – ช่อง  15 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน  12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS100 SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS100 SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS100 SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  100 แอมป์ (Ah)
  – CCA 850
  – RC 170
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.4 x 35.3 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS65L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS65L SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS65L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 540
  – RC 100
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.5 x 24.2 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS65L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS65R SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS65R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 540
  – RC 100
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.5 x 24.2 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS75 SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS75 SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS75 SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 680
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.5 x 27.8 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS120L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS120L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS120L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS120L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS120R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS120R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K รุ่น VS150L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS150L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS150L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 750
  – RC 155
  – แผ่น/ช่อง 18 แผ่น
  – ขนาด (W*L*H) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
X