แบตเตอรี่แห้ง

Showing 1–20 of 28 results

 • 3K VDS100 SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS100 SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS100 SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  100 แอมป์ (Ah)
  – CCA 850
  – RC 170
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 35.3 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS65L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS65L SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS65L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 540
  – RC 100
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.5 x 24.2 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS65L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS65R SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS65R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 540
  – RC 100
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.5 x 24.2 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VDS75 SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VDS75 SMF

  Call for Price

  3K Battery VDS75 SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 680
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.5 x 27.8 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS120L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS120L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS120L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS120L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS120R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS120R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K รุ่น VS150L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS150L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS150L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 750
  – RC 155
  – แผ่น/ช่อง 18 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K รุ่น VS150L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS150R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS150R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 750
  – RC 155
  – แผ่น/ช่อง 18 แผ่น
  – ขนาด (WLH)  17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS40L SMF

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS40L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS40L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  40 แอมป์ (Ah)
  – CCA 370
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.7 x 18.7 x 19.5 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี.
  – รับประกัน15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS40L SMF

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS40R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS40R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  40 แอมป์ (Ah)
  – CCA 370
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.7 x 18.7 x 19.5 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS60L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS60L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS60L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  45 แอมป์ (Ah)
  – CCA 400
  – RC 75
  – แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.9 x 23.6 x 20.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS60L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS60R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS60R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  45 แอมป์ (Ah)
  – CCA 400
  – RC 75
  – แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.9 x 23.6 x 20.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS80L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS80L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS80L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 600
  – RC 125
  – แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 25.7 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS80R SMF

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS80R SMF

  Call for Price

  3K Battery VS80R SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 600
  – RC 125
  – แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 25.7 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 7-PUMA 42B20L-Untitled

  แบตเตอรี่ PUMA รุ่น 42B20L

  Call for Price

  PUMA-42B20L

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31L

  Call for Price

  PUMA-105D31L

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 105D31R

  Call for Price

  PUMA-105D31R

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • PUMA 54313-Untitled

  แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 54313

  Call for Price

  PUMA-54313

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • PUMA 55548-Untitled

  แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 55548

  Call for Price

  PUMA-55548

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • PUMA 55D23L-Untitled

  แบตเตอรี่รถยนต์ PUMA รุ่น 55D23L

  Call for Price

  PUMA-55D23L

  แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง

  ติดต่อสอบถามโทร. 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View