หมวดหมู่สินค้า

Showing 1–20 of 28 results

 • แบตเตอรี่ 3K 12N24-3

  แบตเตอรี่ 3K 12N24-3

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 12N24-3

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 12N24-3
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 26
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 185
  กว้าง 125
  สูง 174
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K 12N24-4

  แบตเตอรี่ 3K 12N24-4

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 12N24-4

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 12N24-4
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 26
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 185
  กว้าง 125
  สูง 174
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K N 50Z

  แบตเตอรี่ 3K N 50Z

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N 50Z

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น N 50Z
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 60
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 256
  กว้าง 170
  สูง 224
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K N 50ZL

  แบตเตอรี่ 3K N 50ZL

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N 50ZL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น N 50ZL
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 60
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 256
  กว้าง 170
  สูง 224
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40

  แบตเตอรี่ 3K NS 40

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 9
  แอมป์ 32
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40L

  แบตเตอรี่ 3K NS 40L

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40L
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 9
  แอมป์ 32
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40Z

  แบตเตอรี่ 3K NS 40Z

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40Z

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40Z
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 35
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

  แบตเตอรี่ 3K NS 40ZL

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 40ZL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 40ZL
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 11
  แอมป์ 35
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 195
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  แบตเตอรี่ 3K NS 60

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 60

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 60
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 13
  แอมป์ 45
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 236
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  แบตเตอรี่ 3K NS 60L

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS 60L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น NS 60L
  ประเภท low-maintenance
  คุณสมบัติ
  แผ่น 13
  แอมป์ 45
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 236
  กว้าง 127
  สูง 222
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • GS 105D31L-DL-Untitled

  แบตเตอรี่ GS 105D31L-DL

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS 105D31L-DL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 105D31L-DL
  ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ฝา 2 ชั้น
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่พร้อมใช้ ฝา 2 ชั้น
  แผ่น 19
  แอมป์ 85
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • GS 105D31R-DL-Untitled

  แบตเตอรี่ GS 105D31R-DL

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS 105D31R-DL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 105D31R-DL
  ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้ ฝา 2 ชั้น
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่พร้อมใช้ ฝา 2 ชั้น
  แผ่น 19
  แอมป์ 85
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS 4DTL

  แบตเตอรี่ GS 4DTL

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS 4DTL

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น 4DTL
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น
  แผ่น 27
  แอมป์ 130
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 508
  กว้าง 209
  สูง 202
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS GTZ5S

  แบตเตอรี่ GS GTZ5S

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น GTZ5S

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น GTZ5S
  ประเภท แบตเตอรี่พร้อมใช้
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่พร้อมใช้
  แผ่น 7
  แอมป์ 4
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 70
  กว้าง 113
  สูง 85
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MF-175R

  แบตเตอรี่ GS MF-175L

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS รุ่น MF-175L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MF-175L
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 15
  แอมป์ 75
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MF-175R

  แบตเตอรี่ GS MF-175R

  Call for Price

  แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น MF-175R

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MF-175R
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 15
  แอมป์ 75
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MFX-185L

  แบตเตอรี่ GS MFX-185L

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS MFX-185L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MFX-185L
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 15
  แอมป์ 90
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MFX-185L

  แบตเตอรี่ GS MFX-185R

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS MFX-185R

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MFX-185R
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 15
  แอมป์ 90
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MFX-195R

  แบตเตอรี่ GS MFX-195L

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS MFX-195L

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MFX-195L
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 16
  แอมป์ 95
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View
 • แบตเตอรี่ GS MFX-195R

  แบตเตอรี่ GS MFX-195R

  Call for Price

  แบตเตอรี่ GS MFX-195R

  ข้อมูลแบตเตอรี่
  รุ่น MFX-195R
  ประเภท แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  คุณสมบัติ แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล
  แผ่น 16
  แอมป์ 95
  ขนาด (มิลลิเมตร)
  ยาว 305
  กว้าง 173
  สูง 225
  ประเภทรถที่รองรับ
  ยี่ห้อ
  รุ่น
  ขนาด CC.
  อื่นๆ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 076-354-223, 080-521-2555

  Quick View