แบตเตอรี่น้ำกลั่น

Showing 1–20 of 22 results

 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  Call for Price

  3K Battery 105D31L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 710
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31R

  Call for Price

  3K Battery 105D31R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 710
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN100

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN100

  Call for Price

  3K Battery DIN100

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  100 แอมป์ (Ah)
  – CCA 650
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 37.9 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  Call for Price

  3K Battery DIN65L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 310
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN65R

  Call for Price

  3K Battery DIN65R

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)

  –  65 แอมป์ (Ah)

  – CCA 310

  – RC N/A

  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น

  – ขนาด (WLH) 17.4 x 24.1 x 19.0 ซม.

  – ใช้กับเครื่องยนต์  สำหรับรถยุโรป

  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN75

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น DIN75

  Call for Price

  3K Battery DIN75

   

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 420
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.4 x 27.6 x 19.0 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  Call for Price

  3K Battery N50ZL
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  60 แอมป์ (Ah)
  – CCA 348
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N50ZR

  Call for Price

  3K Battery N50ZR (แบตเตอรี่ 3K )
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  60 แอมป์ (Ah)
  – CCA 348
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,800 ถึง 2,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  Call for Price

  3K Battery N70L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 389
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70R

  Call for Price

  3K Battery N70R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 389
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง  13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน  12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • mp-gs-n40zl

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS 40ZL

  Call for Price

  3K Battery NS40ZL

   

  ชนิด  แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)

  –  12 โวลต์ (V)

  –  35 แอมป์ (Ah)

  – CCA  274

  – RC  N/A

  – แผ่น/ช่อง  11 แผ่น

  – ขนาด (WLH)  12.7 x 19.5 x 22.7 ซม.

  – ใช้กับเครื่องยนต์  1,300 ถึง 1,500 ซีซี.

  รับประกัน  12 เดือน ในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100L

  Call for Price

  3K Battery NS100L

  – ชนิด 3K Battery แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 447
  – RC  N/A
  – ช่อง  15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน  12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS100R

  Call for Price

  3K Battery NS100R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  – 75 แอมป์ (Ah)
  – CCA 447
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  Call for Price

  3K Battery NS120L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 622
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 17 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี – 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120R

  Call for Price

  3K Battery NS120R
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 622
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 17 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • mp-gs-n40zl

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS40ZR

  Call for Price

  3K Battery NS40ZR
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  35 แอมป์ (Ah)
  – CCA 274
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH)  12.7 x 19.5 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS60L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS60L

  Call for Price

  3K Battery NS60L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  45 แอมป์ (Ah)
  – CCA 325
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS60L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS60R

  Call for Price

  3K Battery NS60R

  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  –  12 โวลต์ (V)
  –  45 แอมป์ (Ah)
  – CCA 325
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 12.7 x 23.6 x 22.2 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 1,800 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS80L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS80L

  Call for Price

  3K Battery NS80L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 413
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS80L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS80R

  Call for Price

  3K Battery NS80R
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 65 แอมป์ (Ah)
  – CCA 274
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 25.6 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View