แสดง 7 รายการ

 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 105D31L

  Call for Price

  3K Battery 105D31L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 710
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 19 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 1-3K 145L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 145L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  145L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 660
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 5-3K 155L Active Hybrid-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น 155L Active Hybrid

  Call for Price

  3K Battery  155L Active Hybrid

   

  – ชนิด แบตเตอรี่กึ่งแห้ง (Maintenance Free Battery, 3K Hybrid Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 – 3,000 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น N70L

  Call for Price

  3K Battery N70L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 70 แอมป์ (Ah)
  – CCA 389
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น NS120L

  Call for Price

  3K Battery NS120L
  – ชนิด แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery)
  – 12 โวลต์ (V)
  – 85 แอมป์ (Ah)
  – CCA 622
  – RC N/A
  – แผ่น/ช่อง 17 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.0 x 30.3 x 22.4 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี – 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 12 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K VS120L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS120L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS120L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  80 แอมป์ (Ah)
  – CCA 670
  – RC 140
  – แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์  2,500 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View
 • 3K รุ่น VS150L SMF-Untitled

  แบตเตอรี่ 3K รุ่น VS150L SMF

  Call for Price

  3K Battery VS150L SMF

   

  – ชนิด แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Maintenance Free Car Battery)

  –  12 โวลต์ (V)
  –  90 แอมป์ (Ah)
  – CCA 750
  – RC 155
  – แผ่น/ช่อง 18 แผ่น
  – ขนาด (WLH) 17.3 x 30.3 x 20.3 ซม.
  – ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี.
  – รับประกัน 15 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

  Quick View